(пусто)
 

Каталог

Блог / Новости

Голосование

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

Первый шаг в получении трансформации сделал в 1877 г. русский ученый П.Н. Яблочков, который построил установку с последовательно соединенными индукционными катушками, вторичные обмотки которых питали им же изобретенные «свечи Яблочкова». Таким образом, индукционные катушки представляли по существу трансформаторы.

800.00 руб.

Расчет линейной защиты подстанции

Антиплагиат 99%

ЗМІСТ

       
    ВСТУП.........................................................................................................    6
1.    АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТУ, ЩО ЗАХИЩАЄТЬ-СЯ..............    7
1.1.    Вибір силового трансформатора……………………………………………
    7
1.2.    Вибір схеми приєднання силового трансформатора до ме-режі..................
    8
2.    АНАЛІЗ ПОШКОДЖЕНЬ І НЕНОРМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ОБ’ЄКТУ…………………………………………………………………..    12
3.    ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ЗАХИСТУ................................……………………    12
4.    ВИБІР РЕЛЕ ЗАХИСТУ…………………………………………………..    18
4.1.    Розрахунок струмів короткого замикання при роботі системи з максимальним навантаженням………………………………………………..    18
4.2.    Розрахунок струмів короткого замикання при роботі системи з мінімальним навантаженням……………………………………………….....    23
4.3.    Вибір трансформаторів струму…………………………………………...    25
4.4.    Розрахунок струмкового відсічення лінії високої напруги………………    25
4.5.    Розрахунок максимального струмкового захисту лінії високої напруги..    29
5.    ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРА………………………………………….    31
5.1.    Розрахунок диференціального захисту трансформатора……………….    31
5.2.    Розрахунок захисту трансформатора від перевантаження……………..    43
5.3.    Вибір газового захисту трансформатора…………………………………    44
5.4.    Розрахунок максимального струмового захисту на стороні низької на-пруги……………………………………………………………………….    44
6.    ВИЗНАЧЕНЯ ВИМТРИМОК ЧАСУ…………………………………….    45
    ВИСНОВКИ…………………………………………………………………    45
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..    46

1300.00 руб.

Розрахунок знижувальної підстанції

                                                                ЗМІСТ                                                       ст.
ВСТУП ……………………………………………………………….....    6
1    ВИБІР ГОЛОВНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ З'ЄДНАНЬ……    7
2    РОЗРАХУНОК І ПОБУДОВА РІЧНОГО ГРАФІКА НАВАНТАЖЕННЯ …………………………………………………….   
9
3    ВИБІР ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА КОМПЕНСУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ …………………………………………………………….   
13
3.1    Вибір трансформаторів ………………………………………….    13
3.2    Розрахунок потужності компенсаційних пристроїв ……………    16
4    СТРУМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ……………………….    19
4.1    Розрахунок струмів короткого замикання у відносних одиницях………………………………………………………………….   
20
4.2    Визначення ударних токів трифазного короткого замикання …    23
4.3    Визначення теплового імпульсу ……………………………..…    26
4.4    Заходи і засоби обмеження струмів короткого замикання ……    26
5    ВИБІР  І ПЕРЕВІРКА УСТАТКУВАННЯ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ПІДСТАНЦІЇ ………………………………….   
28
5.1    Вибір шин ………………………………………………………...    28
5.2    Вибір підвісних ізоляторів ………………………………………    31
5.3    Вибір устаткування на відкритому розподільчому пристрої    110 кВ …………………………………………………………………….   
31
5.4    Вибір розрядників ………………………………………………..    33
5.5    Вибір апаратів в нейтралі трансформатора …………………….    35
6    Вибір і перевірка устаткування на стороні 6-10 кВ підстанції ...    36
6.1    Вибір типу і конструкції розподільного пристрою .....................    36
6.2    Вибір жорстких шин .......................................................................    39
6.3    Вибір ізоляторів ..............................................................................    44
6.4    Вибір трансформаторів струму .....................................................    46
6.5    Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги .....    52
6.6    Вибір трансформаторів власних потреб, оперативний струм ....    55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................    59
ДОДАТКИ ...............................................................................................    60
   
Объем работы 89 стр.

1300.00 руб.

Трансформатор силовий трифазний потужністю 780 кВА.
Спец. завдання: «Спроєктувати трифазний трансформатор з олійним охолодженням, з регулююваною напругою при вимкненній нагрузці, з лінійними ВН та НН, з тривалим режимом роботи».

ЗМІСТ
        стор.
    ВСТУП........................................................................................................   
1.    ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.................   
1.1.    Огляд конструкцій трифазних силових трансформаторів….………...   
1.2.    Обгрунтування проекту ………………………………………………...   
2.    ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ ТРАНСФОРМАТОРА.….   
2.1.    Найменування розробки ...................…………………………………..   
2.2.    Мета виконання розробки і призначення виробу ......………………...   
2.3.    Технічні вимоги .............………………………………………………..   
3.    ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН ………....   
3.1.    Визначення лінійних і фазних струмів і напруг обмоток ВН і НН …..   
3.2.    Попередній розрахунок основних параметрів трансформатора і вибір коефіцієнта  ...........……………………………………………   
3.3.    Розрахунок обмоток НН і ВН ………………………………………….   
3.4.    Визначення параметрів короткого замикання ...……………………...   
3.5.    Розрахунок магнітної системи ..……………………………………….   
    Висновки по третьому розділу ..……………………………………….   
4.    ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ТРАНСФОРМАТОРА ..……………….   
4.1    Тепловий розрахунок обмоток ..……………………………………….   
4.2    Вибір основних розмірів бака …...……………………………………..   
4.3    Розрахунок перевищення температури масла і обмоток над температурою навколишнього середовища ..…………………………   
    Висновки по четвертому розділу .……………………………………..   
5.    РОЗРАХУНОК МАСИ ТРАНСФОРМАТОРА .………………………   
    Висновки по п'ятому розділу .………………………………………….   
    ВИСНОВКИ...............................................................................................   
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................   
    Додаток А. Рисунки к розділу 3................................................................   
    Додаток Б. Рисунки к розділу 4................................................................   
    Додаток В. Графічна частина проекту і спеціфікація.............................   
    Додаток Д. Приклади оформлення основних написів............................    

 

Объем работы 67 стр.

1000.00 руб.
© Дипломантика +7 (951) 138 67 61.